Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
20 feb 2015

Yttrande över förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.

Detta förslag utgör en del av den pågående utvecklingen av ett nytt utvärderingssystem för högre utbildning. Det vore därför lättare att ta ställning till ett förslag som hanterar grundutbildning, forskarutbildning och forskning mer som en helhet.

Förbundet är i grunden positivt till självvärdering och att ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på lärosätena. Det finns dock en risk att verkliga kvalitetsproblem inte synliggörs varför det även fortsatt är viktigt med särskilda granskningar av vissa områden, inte minst för att kunna avgöra om kraven för att inneha examensrätter för olika utbildningar uppfylls.

Utifrån det ovan anförda väljer förbundet att inte kommentera detaljer i det föreliggande förslaget.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-20 10.12

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll