Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
02 jun 2016

Yttrande över Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till lag om särskild sjukförsäkringsavgift.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de andra förslagen, under förutsättning det fall att lag om särskild sjukförsäkringsavgift trots detta införs:

  • ändring i socialförsäkringsbalken beträffande omprövnings- och överklagandeförbudet i 113 kap. 41§
  • ändring i socialavgiftslagen om sänkning av sjukförsäkringsavgiften
  • att ett fribelopp för samtliga arbetsgivare införs
  • att personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas fördelning av socialavgifter
  • behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Bakgrund till ställningstaganden finns att läsa i remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 11.48

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning
Mer på Internet