Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 sep 2018

Yttrande över promemorian: Ersättning vid arbetslivs­inriktad rehabilitering, Ds 2018:32

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget som innebär att rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som utöver deltagandet i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom.

Förbundet välkomnar även de regelförändringar som medför att ett ärende om rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall inte ska få avgöras till den försäkrades nackdel utan att denne har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det.

Slutligen så ser Lärarnas Riksförbund positivt på att SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på slutligt beslut av Försäkringskassan.

Förbundet har i övrigt inget att erinra mot de förslag som lämnas.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-25 13.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll