Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
13 nov 2017

Yttrande över promemorian stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande (Diarienummer S2017/04463/SF)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att utvidga skyddet för sjukpenninggrundande inkomst till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel.

Förslaget är positivt genom att det likställer studerande oavsett om studierna bedrivs med eller utan studiemedel. Dessutom skapar förslaget bättre förutsättningar för ett livslångt lärande och ett längre arbetsliv då kopplingen till åldersbegränsningen i studiemedelssystemet upphör.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.21

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll