Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
15 aug 2016

Yttrande över promemorian Studiestartstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att införa ett rekryterande studiestöd.

Det är positivt att nya insatser riktas till målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i ett stort behov av grundläggande- eller gymnasial utbildning. För att säkerställa att genomförandet inte förfelas anser förbundet att ett nytt studiestartstöd bör utvärderas.

Satsningen kommer med högsta sannolikhet innebära att volymerna av studerande inom vuxenutbildningen ökar. För att möta det ökade behovet måste villkoren och statusen för lärare inom vuxenutbildningen förbättras.

Förbundet menar att om reformerna inom Kunskapslyftet ska lyckas, bör ett utökat antal utbildningsplatser kombineras med åtgärder som förbättrar möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta lärare inom vuxenutbildningen. Då denna yrkesgrupp inte omfattas av det statliga lärarlönelyftet på tre miljarder kronor, anser förbundet att en särskild lönesatsning för lärarna inom vuxenutbildningen skyndsamt bör komma på plats tillsammans med statliga kompetensutvecklingsinsatser så att fler kan bli behöriga och legitimerade.

Uppe till höger finns remissvaret i sin helhet.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07 11.45

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll