Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
29 jan 2016

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Lärarnas Riksförbund tillstyrker under vissa förutsättningar den föreslagna utökningen av undervisningstiden för matematikämnet i grundskolan och motsvarande skolformer.

Förbundet ställer sig dock frågande till varför ett särskilt förslag om utökning av matematikämnets undervisningstid remitterats innan det aviserade förslaget om en stadieindelad timplan för grundskolan. Det gör det svårare att värdera det nu remitterade förslaget och dess konsekvenser ur ett helhetsperspektiv.

Lärarnas Riksförbunds tillstyrkande gäller därför under förutsättning av att regeringen snarast återkommer med ett förslag till stadieindelad timplan samt i vilken utsträckning ett sådant förslag beaktar förbundets uppfattning om hur en stadieindelad timplan bör utformas.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-10 15.57

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll