Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
10 feb 2016

Yttrande över remiss av departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux

Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remisspromemorian och presenterar ett antal ställningstaganden.

Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om rättighet till behörighetsgivande utbildning inom Komvux. En utvidgad rätt till Komvux på gymnasial nivå som säkerställer likvärdiga möjligheter till behörighetsgivande utbildning, oberoende av kommuntillhörighet ser förbundet som en angelägen reform.

Ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och utanförskap, samtidigt som det finns över 90 000 lediga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Möjlighet till utbildning är en viktig del i att kunna möta efterfrågan på arbetskraft. I och med att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och utvecklas instämmer förbundet i att det också bör vara en livslång rätt att delta i en sådan utbildning.

Förbundets samtliga synpunkter kan läsas i remissvaret uppe till höger.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-18 14.37

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll