Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 apr 2017

Yttrande över remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS Dnr: 2016:01482) om ämnesplaner för tillämpad programmering, webbutveckling, webbserverprogrammering och mobila applikationer

Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslagen.

Utifrån att grundskolan nu inför programmering som ett inslag i undervisningen, behöver nivån på gymnasieskolans programmerings­ämnen och kurser uppdateras. Förbundet är positivt inställt till de föreslagna förändringarna. Det handlar om en rimlig
modernisering av styrdokumenten som betonar förmågor som alla elever kommer behöva få med sig från skolsystemet i en alltmer digitaliserad värld.

Att gymnasieskolans ämnesplaner ändras så att programmering läggs till i flera matematikkurser förutsätter dock att lärarna kontinuerligt får tillgång till den kompetensutveckling som krävs för att förändringarna ska kunna omsättas i praktiken. Det handlar också om ett gemensamt utvecklingsarbete på varje gymnasieskola
där de lärare som berörs behöver få tid att samarbeta och utveckla
undervisningen. Avseende behovet av kompetensutveckling hänvisar förbundet till sitt tidigare yttrande över remiss av Förändringar
i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet Dnr 6.1.1.– 2015-1608

En stor förändring är att ämnet webbteknik delas. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till denna uppdelning då ämnets innehåll har varit alltför brett vilket har gjort det svårt att bli behörig för och besitta alla de kompetenser som ingår i ett sådant brett ämne. Det är dock viktigt att säkerställa att de lärare som är behöriga i webbteknik, eller håller på att utbilda sig till lärare i det ämnet,
inte drabbas negativt.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-05 16.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll