Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
13 maj 2016

Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget men vill se vissa ändringar och förtydliganden.

Förbundets synpunkter:

Lärarnas Riksförbund föreslår att texten i det avslutande stycket i konsekvensbeskrivningen del A 1 ändras till: "genom att föreskriva om en definition av begreppet 'uppgifter som hör till undervisningen', som anges i 8 § bedömer Skolverket att huvudmännen får ett ökat stöd i sin bedömning av vilka lärare som ska omfattas av löneökningarna".

Förbundet kräver att Skolverket tar fram en definition av begreppet "andra uppgifter av pedagogisk natur".

Lärarnas Riksförbund bejakar att rekvirering av medel ska göras digitalt och instämmer i Skolverkets bedömning av de positiva konsekvenser detta får för möjligheten till uppföljning.

Förbundet har följande synpunkter på föreskriften 5 §:

  • Punkt 3: huruvida han eller hon har lärarlegitimation eller i förekommande fall förskollärarlegitimation.
  • Punkt 9: För lärare/förskollärare i förskoleklass/förskola samt för fritidspedagoger kan inget ämne anges.
  • Punkt 10: Ett förtydligande av vad som avses med "nivå" i skolväsendet? Är det "stadier" i grundskolan och motsvarande skolformer som avses bör detta förtydligas.

Bakgrunder till förbundets synpunkter finns att läsa i remissvaret till höger.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-15 14.08

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll