Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
15 aug 2016

Yttrande över remiss-promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21

Lärarnas Riksförbund bejakar förslaget om begränsning av möjligheten för en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn att placera barnet i ett boende i en annan kommun

Förbundet avstyrker förslaget om att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ändras.

Lärarnas Riksförbund instämmer i bedömningen att det finns ett ökat behov av tidiga insatser för asylsökande. Däremot anser förbundet att Migrationsverkets ansvar för att asylsökande får tillfälle att delta i svenskundervisning bör fortgå. Förbundets ståndpunkt är att staten måste ta ökat nationellt ansvar för svenskundervisningen i syfte att säkerställa likvärdigheten i utbildningen.

Lärarnas Riksförbund vill betona att etableringen av asylsökande och nyanlända i samhällslivet huvudsakligen bör vara statens ansvar.

Att förlägga en del av ansvaret för svenskundervisningen till studieförbunden innebär en ökad börda för studieförbunden. Det är  därmed av största vikt att studieförbunden får ökade resurser. Satsningen Svenska från dag ett behöver utökas.

Migrationsverkets uppgift att ge asylsökande tillfälle att delta i informationsinsatser ställer höga krav på den som ska förmedla samhällsinformationen. Lärarnas Riksförbund anser därför att det bör vara utbildade och behöriga lärare med erfarenhet av vuxenutbildning som ska hålla i kurserna. Genom att anordna informationsinsatserna inom ramen för SFI kommer det även vara möjligt att upprätthålla likvärdigheten i den utbildning som ges.

Till höger finns remissvaret i sin helhet.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12 14.47

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll