Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
04 jun 2018

Yttrande över remiss­promemorian: Behörighets­givande högskoleintroducer­ande utbildningar

Lärarnas Riksförbund har tidigare efterfrågat ett tydligare regelverk kring akademiska basår och välkomnar därför förslagen i promemorian.

Systemet bygger på att den studerande genomför sina akademiska studier vid det lärosäte den bedrivit sina basårsstudier, vilket är helt rimligt. Dock kan lärosäten behöva samverka kring hanterandet av studenter som av något skäl behöver byta lärosäte, under basåret, inför de akademiska studierna eller under desamma. det saknas helt resonemang i promemorian om detta och Lärarnas Riksförbund önskar att man från regeringens sida slår fast ifall detta är en skyldighet som ska åligga lärosätena att hantera, eller inte.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-30 12.04

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll