Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
12 okt 2017

Yttrande över Skolverkets förslag avseende Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget.

Förbundet vill framföra följande synpunkter:

  • Det kommer krävas fortbildningsinsatser för SFI-lärare med anledning av de justeringar som görs i kursplanen. det gäller inte minst för att digital kompetens nu tydliggörs och förstärks i kursplanen. det kan inte anses självklart att alla berörda lärare har tillräcklig kompetens för att kunna omsätta de nya skrivningarna på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen. Förbundet har också tidigare lyft behovet av fortbildningsinsatser i samband med sitt remissvar på Skolverkets förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsbeslut om nationella it-strategier - kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.
  • Förbundet kan konstatera att det utifrån förbundets undersökningar framgår att även lärarstudenter upplever att det finns brister i utbildningen när det gäller digitala verktyg.
  • Lärarkåren har en ansträngd arbetsbelastning. Det är av stor vikt att fortbildningsinsatserna genomförs på sådant sätt att det inte påverkar lärarnas arbetsbelastning och därmed eleverna negativt.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-13 09.18

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll