Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
30 nov 2016

Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet

Lärarnas Riksförbund tycker att det är bra att den digitala kompetensen får en tydligare framskrivning i Läroplanen för förskolan.

Att tidigt lägga grunden för att hantera digitala verktyg och ge barn möjligheter att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik är viktigt för att överbrygga de digitala klyftor som finns i Sverige. Ju tidigare ett sådant förhållningssätt grundläggs desto större chans är det att barnen kan ta del av de möjligheter som digitaliseringen innebär och chans att minska de risker som finns med samma samhällsutveckling.

En förutsättning för en lyckad digitalisering av förskolan är förstås att förskolelärare, barnskötare och övrig personal kontinuerligt får tillgång till den kompetensutveckling som krävs för att professionellt kunna utföra sina uppgifter.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-16 10.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll