Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
23 feb 2015

Yttrande över Skolverkets förslag till reviderade förslag på examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Förbundet vill i huvudsak hänvisa till tidigare avgivna remissvar gällande det fjärde tekniska året inom gymnasieskolan, Skolverket (Dnr 2009:994:40:1) och Utbildningsdepartementet (Ds 2013:53). Förbundets remissvar återfinns som bilaga till detta svar.

Förbundet vill även betona vikten av ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärarande som överensstämmer med kursplanernas mål. Detta kräver en tydlig styrning från skolans sida gentemot arbetsplatsen.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Bo Jansson
Förbundsordförande

Katariina Treville
Utredare

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-10 16.30

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll