Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
14 aug 2017

Yttrande över Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Lärarnas riksförbund tillstyrker förslaget i betänkandets avsnitt 17.2.1 beträffande rätt till beslut och intyg om en person är försäkrad enligt SFB.

Införandet av en sådan regel skapar förutsägbarhet och trygghet för den enskilde individen. Genom att det dessutom införs en rätt att överklaga beslut skapas ökad rättssäkerhet i systemet.

Lärarnas Riksförbund har i övrigt inget att invända mot utredningens därutöver framlagda förslag.

Läs remissvaret i sin helhet uppe till höger.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-08 16.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll