Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
31 maj 2018

Yttrande över UKÄs rapport Kvalitetssäkring av forskning

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar emot de slutsatser som dras i rapporten.

Förbundet vill dock betona att det inte enbart är kvaliteten på forskningen som är relevant utan också kvantiteten. För att lärar­utbildningen fullt ut ska kunna vara den akademiska yrkesutbildning den är tänkt att vara krävs betydligt mer av sådan forskning som kan och ska utgöra det vetenskapliga stödet för utbildningens kvalitet. Enligt UKÄs årsrapport är medlen till forskning och forskar­utbildningen på aggregerad nivå högre än medlen som används till utbildning på landets lärosäten. Detta är dock långt ifrån fallet när det gäller landets lärarutbildningar.

Läs remissvaret i sin helhet härDokumentfil .pdf.

För kommentarer:
Ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-06 10.19

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll