Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
15 aug 2016

Yttrande över UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola

Lärarnas Riksförbund instämmer i utredningens slutsats att det ska vara möjligt för svenska lärosäten att erbjuda MOOCs men har några synpunkter på UKÄs förslag och vill även lyfta några frågor som inte tas upp i rapporten.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker att:

  • Lärosäten får använda en mindre del av sina utbildningsanslag för att utveckla och anordna MOOCs.
  • Staten tillskjuter medel som gör det möjligt även för mindre högskolor att utveckla MOOCs.
  • Det ska finnas en tydlig utbildningsplan med innehåll och mål för varje MOOC.

Lärarnas Riksförbund avslår att:

  • De föreslagna extra anslagen även ska få användas till utveckling av annan digitaliserad utbildning.

Lärarnas Riksförbund anser att:

  • Varje MOOC ska nivåbestämmas enligt SeQF.
  • Staten fortsatt måste satsa på behörighetsgivande fortbildning för lärare, med goda studievillkor. Möjligheten till utbildning via MOOCs får inte innebära att lärares kompetensutveckling i stor utsträckning förläggs utanför arbetstid eller utan ersättning från arbetsgivaren.

Uppe till höger finns remissvaret i sin helhet.

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-12 14.55

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll