Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
21 aug 2014

Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet  — ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning.

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen om hur läraryrket ska hanteras inom det samlade genomförandet.

Förbundet kräver istället att läraryrket undantas från yrkeskvalifikationsdirektivet.

Lärarnas Riksförbund ställer detta krav dels utifrån behovet att garantera en hög utbildningsnivå, dels utifrån att yrket är förenat med offentlig maktutövning.

Förbundets uppfattning är att förslaget om genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet äventyrar elevernas rätt att undervisas av lärare som är behöriga för både ämne och skolform.

Lärarnas Riksförbund ser gärna att lärare med utbildning från andra länder söker sig till Sverige, men det ska då ställas samma krav på dem som på lärare med svensk utbildning. Detta ska gälla oavsett om de ska etablera sig permanent eller arbeta här tillfälligt. Förbundet anser att den reglering vi har idag tillgodoser möjligheten för detta och ifall nuvarande regler strider mot yrkeskvalifikationsdirektivet måste läraryrket ställas utanför.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Kontakta aktuell utredare via förbundets växel: 08-613 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Agneta Mårtenson

Sidan senast uppdaterad: 2014-11-26 17.30

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll