Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
22 nov 2006

Arbetsmiljöundersökning 2005, lärare

Sedan 2002 genomför Lärarnas Riksförbund årliga arbetsmiljöundersökningar. Undersökningarna har gett förbundet stort genomslag i press och andra medier.
Då svarsfrekvensen genomgående varit hög, kan Lärarnas Riksförbund uttala sig på ett trovärdigt sätt om medlemmarnas arbetsförhållanden och undersökningsresultaten har varit ytterst värdefulla i förbundets arbetsmiljöarbete. Såväl enkätverktyg som rapporter från samtliga år finns publicerade här på webbplatsen.

Urval Enkäten skickades i brev, med 2 påminnelser, till 1 250 slumpmässigt utvalda medlemmar/ lärare. I samband med utskicket uppstod ett visst bortfall — 15 lärare. Urvalet är tillräckligt stort för att slutsatser ska kunna dras om lärares arbetsförhållanden. För att kunna generalisera omkring lärares förhållanden inom såväl offentlig som privat sektor, riktades 82 procent av enkäterna till medlemmar anställda inom den offentliga sektorn och 18 procent till medlemmar anställda inom den privata sektorn. Medlemmarnas faktiska fördelning mellan offentlig och privat anställning är 9 procent respektive 7 procent.
Genomförande Undersökningen genomfördes under senhösten 2005. Svarsfrekvensen 2005 är den hittills högsta, 80,2 procent.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61.

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20 15.32

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll