Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
26 jun 2015

Från avhopp till examen

En undersökning som Lärarnas Riksförbund och Sverige Elevkårer gjort visar att över hälften av gymnasieeleverna har lite eller ingen motivation alls för sina studier.

Undersökningen visar bland annat att:

 • 12 % av eleverna valde bort yrkesprogrammen till förmån för ett högskoleförberedande program på grund av att yrkesprogrammen inte per automatik leder till grundläggande högskolebehörighet.
 • Över hälften av gymnasieeleverna har lite eller ingen motivation alls för sina studier.
 • Varannan elev på yrkesprogrammen upplever sin arbetsbelastning som mycket liten eller liten.
 • 87 % av eleverna anser att den allra viktigaste faktorn för att öka elevernas studiemotivation är att ha engagerade och kunniga ämneslärare.
 • Allt för många har övervägt att hoppa av sina gymnasiestudier.
 • Var fjärde lärare uppfattar att studieavbrott är ett problem på den egna skolan.
 • 40 % av eleverna fick för lite eller ingen studie- och yrkesvägledning alls inför sitt gymnasieval.
 • 63 % av gymnasielärarna upplever att eleverna inte får tillräckliga kunskaper i grundskolan för att klara av studierna i gymnasieskolan medan eleverna i motsatt utsträckning är nöjda med sina förkunskaper från grundskolan.
 • 85 % av lärarna kan endast lite eller inte alls påverka tilldelningen av undervisningstid utifrån elevernas behov.

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer föreslår:

 • Satsa på lärarna så att eleverna kan stå i centrum!
 • Öka resurserna till gymnasieskolan så att alla får det stöd de behöver!
 • Reglera studie- och yrkesvägledningen!
 • Garantera elevens rätt till kunskap - reglera undervisningstiden!
 • Tvinga inte ungdomar att göra avgörande val i ett tidigt skede i livet!
 • Investera i skolans tidiga år - satsa på svenska och matematik i grundskolan!
 • Utred frågan om ämnesbetygens återinförande!
 • Förstärk yrkesutbildningen!

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-12 11.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll