Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

Ge oss lärare mer tid

En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan.

Vi kan konstatera att en icke fungerande praktik gör att hela yrkesutbildningen tappar en del av sitt värde. Därför är det bekymmersamt att vår undersökning visar förekomsten av flera problem kopplat till APL-verksamheten.

Resultaten visar följande:

  • Alla elever får inte den praktik som de har rätt till, det vill säga minst 15 veckor under sin utbildning. Drygt var tionde lärare arbetar på en gymnasieskola som inte kan leva upp till kravet om en APL-period på minst 15 veckor.
  • Lärarna saknar i stor utsträckning förutsättningar för sitt uppdrag vad gäller att arbeta med den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Över hälften av lärarna uppger att de inte får den tid som krävs för att planera elevernas praktik. Nästan 70 procent uppger också att de inte får tillräcklig tid för att besöka och följa upp eleven under dennes tid på arbetsplatsen samt samtala med eleven och handledaren.
  • Det råder brist på kompetenta och utbildade handledare ute på arbetsplatserna. Varannan av de tillfrågade lärarna bedömer att handledarna på arbetsplatserna inte är tillräckligt förberedda och har den kompetens som krävs för att ta emot och handleda elever.
  • Gymnasieförordningens krav om att det ska finnas ett eller flera lokala programråd knutna till respektive yrkesprogram efterlevs inte på många håll i landet. Närmare var femte lärare uppger att de arbetar på skolor där det inte finns något lokalt program-råd kopplat till den aktuella utbildningen. Det finns också stora skillnader i hur programråden fungerar.
  • Samarbetet mellan skolan och företagen under elevernas APL-period upplevs otillfredsställande. Färre än 2 av 10 lärare upplever att samarbetet med företaget och handledaren fungerar mycket bra.


Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 12.10

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll