Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
08 nov 2016

Hur bra är den nya lärarutbildningen?

Studenternas uppfattningar om 2011 års lärar- och förskollärarutbildningar.

Detta är den första undersökningen om lärarstudenternas syn på den nya lärarutbildningens kvalitet. Den visar bland annat att studenterna vill se högre krav och färre lärosäten. Lärarnas Riksförbund instämmer och tycker att lärarutbildningen behöver stärkas.

Hur bra är den nya lärarutbildningen?

Några resultat av enkäten, där över 1 000 lärarstudenter från elva olika lärosäten deltagit, är att:

  • Hela 87 procent av studenterna vill ha ett särskilt lämplighetsprov. Fler än fyra av tio studenter anser också att behörighetskraven för att antas till lärarutbildningarna är för lågt ställda.
  • Var tredje student är inte nöjd med kvaliteten på utbildningen. Nästan varannan student får enbart fem timmar eller mindre lärarledd undervisning per vecka och hela 70 procent får åtta timmar eller mindre.
  • Över 80 procent av ämneslärarstudenterna instämmer i att ett lärosäte måste kunna erbjuda ett brett utbud av ämneskombinationer för att få bedriva utbildning. De anser också att arbetsmarknadens behov bör väga tyngre än studenternas efterfrågan när det gäller utbildningsutbudet och de är villiga att flytta för att gå sin utbildning.

Förbundet noterar särskilt att en klar majoritet av lärarstudenterna tycker de får för lite kunskaper i viktiga områden som bedömning och betygssättning, specialpedagogik, att använda digitala verktyg samt att möta och undervisa nyanlända elever.

Med undersökningen som grund för Lärarnas Riksförbund fram krav på lämplighetsprov, stärkt kvalitet och färre lärosäten.

Ingen ny reform, men justeringar krävs

– Lärarnas Riksförbund anser inte att det behövs någon ny genomgripande reform. Vi kan dock konstatera att det krävs kraftfulla insatser för att stärka innehållet och kvaliteten i utbildningarna i fler avseenden, bland annat genom mer lärarledd undervisningstid. Det krävs också en förbättrad utformning och dimensionering av framför allt ämneslärarutbildningen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Sverige behöver välutbildade lärare som kan ge barn och elever redskap att möta yrkeslivets och framtidens krav. Deras utbildning kan samhället inte kompromissa med.

– Nu är det upp till regering, riksdag och lärosäten att ta tag i att utveckla och förbättra lärarutbildningen. Menar politikerna allvar med att vända de fallande kunskapsresultaten och återupprätta läraryrkets attraktivitet måste kvalitet prioriteras framför kvantitet i lärarutbildningarna, avslutar Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.


Titta på lärarutbildningsseminariet i efterhand

Seminariet Hur bra är egentligen den nya lärarutbildningen? ägde rum den 9 november och nu kan du se seminariet i efterhand. Med utgångspunkt i resultaten lyfte Lärarnas Riksförbund frågan om hur bra den nya lärarutbildningen egentligen är. Seminariet inleddes med en presentation av undersökningens huvudresultat. Därefter diskuterade experter, politiker, lärarföreträdare och studentföreträdare hur vi säkrar att lärarutbildningen nu och i framtiden ger den bästa möjliga förberedelsen för läraryrket.


Seminarium: Hur bra är egentligen den nya lärarutbildningen? Del 1

Seminarium: Hur bra är egentligen den nya lärarutbildningen? Del 2

Seminarium: Hur bra är egentligen den nya lärarutbildningen? Del 3

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Pressjour Lärarnas Riksförbund, 08-613 25 55

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 12.12

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll