Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
31 okt 2012

Makten över läromedlen

Lärarnas möjlighet att styra över läromedlen i indervisningen.

I Lärarnas Riksförbunds rapport "Makten över läromedlen" som släpps i samband med Skolforum 2012 beskrivs vad som styr, påverkar och begränsar lärarnas läromedelsval i störst utsträckning.

Slutsatser av undersökningen

Ämneskollegiernas roll i skolan måste förstärkas och förtydligas avseende ansvar för undervisningens uppläggning.

Ämnessamarbetet i grund- och gymnasieskolan ska ledas av antingen en förstelärare eller lektor.

Själva grunden för att adekvata läromedelsval görs i den svenska skolan ligger i att vi endast har legitimerade lärare som är behöriga i sina ämnen och för den skolform och årskurs som de är verksamma i.

Det måste ske en riktad statlig läromedelssatsning till främst grund- och gymnasieskolan med målsättningen:

-att förnya och uppdatera stora delar av såväl det analoga som digitala läromedelsbeståndet

-att förstärka IT-infrastrukturen i skolan samt

-att öka lärarnas möjligheter att styra över sina läromedelsval

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 08.43

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Dokument för nedladdning

I en mål- och resultatstyrd skola är det lärarens uppgift att skapa reella förutsättningar för alla elever att uppnå målen. Det innebär att läraren måste ha kunskap om sina elevers förkunskaper, deras behov och vilka metoder och tillvägagångssätt som bäst kan hjälpa eleverna att nå målen. Att avgöra vilka läromedel som ska användas för att uppnå målen blir därför centralt för lärarens arbete och utgör en hörnsten i lärarens yrkeskunnande. Att förneka en lärare rätten att styra över sina läromedelsval, är att förneka läraren rätten att avgöra hur dennes arbete ska genomföras på bästa sätt.

Den här undersökningen handlar om lärares möjligheter att styra över sina läromedelsval, vad som begränsar dem och i vilken utsträckning. Förhoppningsvis stimulerar resultaten debatten om lärarprofessionen och dess autonomi.