Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
12 okt 2016

Påtryckningar mot betygsättande lärare

Lärarnas Riksförbund har i samarbete med Uppdrag granskning gjort en undersökning bland sina medlemmar om påtryckningar mot betygssättande lärare för att se hur omfattande dessa påtryckningar är samt hur påtryckningarna kommer till uttryck.

Kommunaliseringen av skolan har tillsammans med valfrihets- och friskolereformen skapat en konkurrensutsatt skolmarknad i Sverige. Kampen om eleverna och ”kundifiering” av den svenska skolan har gjort att skolors betygsmedelvärden till stor del har blivit en måttstock på skolans kvalitet och en viktig konkurrensfördel på marknaden när föräldrar och elever väljer skola. Det finns viktiga forskningsresultat som visar att konkurrensutsatta skolor, såväl kommunala som fristående, sätter högre betyg än icke-konkurrensutsatta för att locka till sig och behålla elever. Även Lärarnas Riksförbunds undersökningar visar att lärare ofta utsätts för olika påtryckningar att sätta högre betyg för att skolan ska kunna behålla ”kunden” och därmed skolpengen som följer eleven.

I samarbete med Uppdrag granskning har Lärarnas Riksförbund gjort en undersökning bland sina medlemmar om påtryckningar mot betygssättande lärare som här presenteras i PM:et "Påtryckningar mot betygssättande lärare". Utgångspunkten för undersökningen har varit att se hur omfattande dessa påtryckningar är samt hur påtryckningarna kommer till uttryck.

Undersökningen visar följande resultat:

  • Nästintill 40 procent av lärarna inom den privata sektorn och var tredje lärare hos en kommunal huvudman har någon gång upplevt att rektor/huvudman har försökt påverka deras betygsättning (obs ger indikation, ej statistiskt signifikant skillnad).
  • Nästan var fjärde av dessa lärare uppger att detta skett vid upprepade tillfällen (ingen skillnad mellan kommunal och fristående huvudman).
  • Påtryckningarna handlar nästan uteslutande om att lärarna ska sätta högre betyg. (Lärare vid fristående skolor svarar i större utsträckning att påtryckningarna handlat om högre betyg.)
  • Lärare som undervisar i ämnen med nationella prov (matte/svenska/engelska) utsätts för påtryckningar i mindre utsträckning än övriga lärare.
  • Över hälften av lärarna (54 procent) uppger att de inte låtit sig påverkas av påtryckningarna (inga signifikanta skillnader mellan lärare hos olika huvudmän).
  • Mer än var fjärde lärare inom den privata sektorn uppger att rektor/huvudman efteråt ändrat ett betyg som läraren satt för någon av sina elever.
  • Nästintill hälften av lärarna uppger att föräldrar direkt försökt påverka deras betygssättning. Mer än hälften har fått påtryckningar direkt från elever.

När vi jämför dessa siffror med Lärarnas Riksförbunds tidigare undersökning "Betygssättning under påverkan" från 2011, kan vi notera att påtryckningar mot betygssättande lärare att sätta högre betyg än vad elevernas kunskaper motsvarar har blivit allt vanligare och att det också är fler lärare som låter sig påverkas av påtryckningarna. Detta är en allvarlig utveckling som manar till eftertanke.

Lärarna har också fått svara på den öppna frågan om hur det gick till när rektor/ huvudman försökte påverka lärarens betygssättning. Svaren indikerar att de tillfrågade lärarna känt sig tvingade att sätta högre betyg för att undvika direkta personliga konsekvenser. Det har inte sällan handlat om lärarens löneutveckling, i vissa fall även att kunna behålla sin anställning. De ej hörsammade påtryckningarna i sin tur har lett till en obehaglig stämning på arbetsplatsen eller att rektorn efteråt ändrat betyget själv utan att läraren har kunnat påverka detta.

Läs PM: "Påtryckningar mot betygssättande lärare"Dokumentfil .pdf

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Pressjour Lärarnas Riksförbund, 08-613 25 55

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 11.41

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll