Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
01 apr 2012

Rätt utbildad - fel använd

- Att vara ny i läraryrket.

De flesta som tagit examen som lärare eller studie- och yrkesvägledare får anställning. De får dock i många fall anställningar som inte överensstämmer med deras utbildning. Detta visar Lärarnas Riksförbunds rapport Rätt utbildad - fel använd: att vara ny i läraryrket.

Den absolut viktigaste och alarmerande slutsatsen vi kan dra av undersökningen är att de anställningar nya lärare får inte överensstämmer med deras utbildning. I och med införandet av lärarlegitimation ställs krav på ett års introduktionsperiod där undervisningen "i huvudsak" ska bedrivas i rätt skolform och rätt ämnen. Enligt våra beräkningar skulle endast 62 procent av de lärare som tog examen under första halvåret 2011 kunnat leva upp till detta krav om det gällt för dem.

Sammanfattning

  • Det är en orimlig situation och skolhuvudmännen måste nu ta krafttag för att styra upp tjänstefördelningarna ute på skolorna.
  • Lärarutbildningen måste på sikt dimensioneras efter skolornas behov.
  • Det krävs ett nationellt krafttag för att locka studenter till lärarutbildning med inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen, från årskurs 4 och uppåt. Något måste göras för att motivera dem som går ut teknik- och naturvetenskapliga programmet att söka till lärarutbildning.
  • Läraryrket måste bli ett mer attraktivt alternativ till andra yrken med liknande ämnesinriktning. Det handlar förstås om lön och arbetsvillkor men man måste kanske även våga titta på själva studievillkoren.

 
En tolkning av resultaten skulle kunna vara att det centrala innehållet för  kurserna gör att lärarna till skillnad från tidigare relaterar ett obligatoriskt  innehåll till den tilldelade undervisningstiden. Det centrala innehållet för varje kurs är en nyhet i och med GY2011-reformen.

Ett annat resultat vi ser i undersökningen är att de nya lärarna hade behövt mer stöd från sin arbetsgivare. Nästan fyra av tio upplever att de inte fått tillräckligt stöd från skolledningen och även om betydligt fler är nöjda med stödet från kollegor så menar de att arbetsgivarna inte
heller gör tillräckligt för att kollegorna ska kunna ge stöd.

De svarande

711 personer påbörjade enkäten varav 555 kvinnor och 156 män. I enkäten har vi ställt frågor kring deras etablering på arbetsmarknaden, anställningsförhållanden och hur mottagandet varit för dem som har fått arbete som lärare.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 09.26

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll