Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
18 aug 2011

Rustade för yrkeslivet?

Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser.

En skola i världsklass är en förutsättning för att säkerställa svenska företags framtida konkurrenskraft. Det är därför viktigt att både följa upp elevernas kunskapsresultat i skolan och undersöka näringslivets syn på elevernas kunskaper och kompetenser när de väl kommer ut i arbetslivet.

Att företagen ställer höga krav på både skolan och individerna
som ska anställas är bra. Med denna undersökning vill vi,
Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv, låta olika typer av
företag ge sin syn på vad som är viktigt i skolan och hur väl skolan
lyckas med att utveckla unga individer i rätt riktning.

Undersökningen ska inte ses som en definitiv sanning, då många
av de begrepp som företagen får ta ställning till, kan fyllas med olika
innehåll. Vi har valt att inte värdera olika begrepp och kompetenser,
utan låtit företagen fritt få ta ställning.

Inför framtiden hoppas vi att samarbetet näringsliv och skola ska stärkas och utvecklas, i syfte att förbättra skolan och stärka elevernas konkurrenskraft på både svensk och internationell arbetsmarknad.

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund
Tobias Krantz, chef utbildning forskning och innovation Svenskt Näringsliv

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Frida Ekberg, tf presschef Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19 11.05

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll