Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
24 aug 2010

Skolan och valet 2010 - en väljarundersökning

En rapportserie om skolans likvärdighet från Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund har gjort en omfattande undersökning bland väljarna baserad på 4 500 telefonintervjuer med personer i åldern 18-74 år. Väljarna har fått svara på frågor om sina åsikter i olika skolpolitiska frågor, samt om sitt förtroende för de olika partiernas, partiledarnas och blockens skolpolitik.

Resultaten talar sitt tydliga språk: Väljarna är överens över block- och partigränserna i de skolpolitiska frågorna såväl vad det gäller problemformulering som åtgärder. Resultaten manar således till gemensamma överenskommelser över block- och partigränserna.

Likvärdighet, finansiering och huvudmannaskap

  • 90 procent av väljarna anser att skolan inte är likvärdig.
  • 61 procent av väljarna anser att skolan i deras kommun inte får tillräckligt med resurser för att ge möjlighet till en bra utbildning för eleverna.
  • 51 procent tror att likvärdigheten skulle förbättras om staten finansierade skolan. Endast 9 procent tror att likvärdigheten skulle försämras. Resterande delar av valmanskåren är antingen osäkra eller tror att likvärdigheten ej kommer att påverkas.
  • Det går att notera en förändring i förhållande till tidigare väljarundersökning gällande synen på huvudmannaskapet. Väljarna vill i allra störst utsträckning se en skola där huvudmannaskapet delas av staten och de fristående skolorna (35 procent).
  • Folkpartiets väljare är de som i störst utsträckning stödjer ett sådant system (54 procent) följt av de moderata väljarna (42 procent) och de övriga allianspartiernas (38 procent). Vänsterpartiets och socialdemokraternas väljare är de som i störst utsträckning stödjer en helt statlig skola (40 respektive 20 procent).

Skolfrågorna kan avgöra valet - Mindre klasser och behöriga lärare är väljarnas


viktigaste frågor

  • Hela 30 procent av väljarna anser att skolan som enskild fråga kan avgöra hur de kommer att rösta i höstens val. Det innebär att skolan och hur de politiska partierna hanterar skolfrågan kan vara helt avgörande för vilken regering som bildas efter valet.
  • De viktigaste skolsatsningarna är enligt väljarna mindre klasser och behöriga lärare. Minst 75 procent av alla partiers väljare prioriterar mindre klasser framför andra satsningar. Minst intresse av alternativen väcker effektivare skolförvaltning (16 procent), bättre skollokaler (16 procent) och bättre skolhälsovård (14 procent).
För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68.
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19 11.27

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll