Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
02 jul 2013

Skolan som politisk bro

En väljarundersökning.

Lärarnas Riksförbund har tillsammans med Novus Opinion ställt ett antal frågor om ansvarsfördelningen på skolans område till 3000 väljare. Resultaten är nedbrytbara på partipolitisk nivå.


Undersökningen visar att det råder stor enighet i väljarkåren i frågor om vad man anser om både likvärdigheten och kunskapsuppdraget i den svenska skolan, och framförallt, hur man skulle kunna förbättra tillståndet. Undersökningen berör en avgränsad men viktig del av möjliga åtgärder, nämligen den som handlar om ansvar och struktur för skolan.

Till att börja med uppfattar väljarna skolan som en avgörande fråga för val av parti vid ett riksdagsval. 51 procent hävdar att skolan är avgörande för vilket parti som får rösten vid ett riksdagsval. En viktig förklaring till detta är förmodligen att väljarna uppfattar att skolan befinner sig i en svår situation, trots genomförda reformer. 70 procent anser inte att skolan lever upp till kunskapsuppdraget och hela 80 procent upplever inte skolan som likvärdig.

Väljarna är eniga om vad som skulle kunna göras på övergripande nivå. Nästan sex av tio väljare anser att staten är den aktör som kan skapa bäst förutsättningar för att skolorna ska bli likvärdiga. 63 procent av väljarna anser att staten ska ta ansvar för skolans finansiering och för lärarna och rektorerna.För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-12 11.07

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll