Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
09 apr 2008

Skolorna måste satsa på fler behöriga lärare

- Det är oacceptabelt att framförallt friskolorna ännu inte tycks ta frågan om behöriga lärare på allvar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Enlig Skolverkets genomgång är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen fortsatt klart högre i kommunala skolor. I kommunala gymnasieskolor är 78 procent behöriga medan endast 53 procent har pedagogisk högskoleexamen i de fristående gymnasieskolorna.
— Jag är särskilt oroad över utvecklingen i gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner. Utvecklingen förbättras inte, som vi hade hoppats.
I fristående gymnasieskolor saknar nästan varannan lärare pedagogisk högskoleexamen läsåret 2007/08. Och av samtliga gymnasielärare saknar en av fyra en pedagogisk högskoleexamen.

Måste åtgärdas
- Det är bedrövligt och måste åtgärdas, säger Metta Fjelkner i en intervju i Svenska Dagbladet.
I Skolverkets genomgång framgår att av samtliga gymnasielärare har drygt 74 procent en pedagogisk högskoleexamen. I fristående skolor är andelen gymnasielärare med pedagogisk högskoleexamen så låg som 53 procent.
— Det är fullständigt oacceptabelt, säger Metta Fjelkner. Man kan exempelvis fråga sig vad betyg satta av obehöriga egentligen är värd? Som behörig, utbildad,. lärare ska man ha utbildning i den myndighetsutövning som betygssättning är.

Fler behöriga bland tillsvidareanställda
Tillsvidareanställda gymnasielärare har en något högre utbildningsnivå. Drygt 82 procent av de tillsvidareanställda gymnasielärarna har en pedagogisk högskoleexamen.
Skolverkets genomgång visar att störst skillnad mellan behöriga lärare och obehöriga är det i den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Där har 89 respektive 83 procent av lärarna i kommunala skolor en pedagogisk högskoleexamen jämfört med de fristående skolorna där andelen är 50 respektive 51 procent.
I grundskolan är andelen behöriga 87 procent i kommunala grundskolor och 67 procent i fristående grundskolor.

Lägst andel behöriga i sfi inom vuxenutbildningen
Inom vuxenutbildningen, är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen högst inom särvux, 89 procent, och lägst inom sfi, 70 procent.
- Här måste vi se en tydlig förbättring! Ska vi lyckas höja kvaliteten och resultaten i undervisningen i svenska för invandrare måste vi ha duktiga behöriga lärare, understryker Metta Fjelkner.
Skolverket konstaterar att även lärartätheten är fortsatt lägre i fristående skolor. Där finns knappt 7 lärare per 100 elever, medan det finns drygt 8 lärare per 100 elever i kommunala skolor. Totalt sett har lärartätheten varit 8 lärare per 100 elever sedan läsåret 2004/05.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68.
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2014-07-10 14.09