Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +
11 mar 2016

Viktig dokumentation eller onödigt krångel

En undersökning om lärarnas syn på dokumentationskraven.

Många lärare uppfattar att administrativa arbetsuppgifter har påverkan på deras arbetsbörda. Lärarnas viktigaste uppgift är undervisningen, och administrativa uppgifter som tar tid från lärarnas undervisning, och för- och efterarbetet, måste minimeras. Detta skulle kunna göras genom att andra personer än lärarna genomför vissa administrativa uppgifter.

I undersökningen har lärare i grundskolan fått svara på hur de uppfattar dokumentationskraven, rutinerna kring dokumentationen på deras skola samt anledningen till att dokumentationen brister. De lärare som varit med om reformationen av dokumentationskraven som skedde 2013 har fått svara på frågor om effekterna av reformen. Lärarna har även fått svara på frågor om deras administrativa uppgifter.

Undersökningen visar att:

  • Många lärare uppfattar att administrativa arbetsuppgifter har påverkan på deras arbetsbörda.
  • Många lärare upplever inte att kraven har sänkts trots dokumentationsreformen 2013. Många huvudmän och skolledningar kräver fortfarande att samma mängd dokumentation upprättas.
  • Många lärare uppfattar rutinerna kring dokumentationen på deras skola som krångliga.  


    Lärarnas Riksförbund anser att:
  • Ingen huvudman ska få kräva att lärarna ska dokumentera mer än det som krävs enligt skollagen och skolans styrdokument. Det ska inte finnas möjlighet för skolhuvudmännen att ta beslut om att skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas mer än en gång per år.
  • Det måste finnas tydliga riktlinjer för de individuella utvecklingsplanerna och annan dokumentation.
  • Digitaliseringen av dokumentationen har varit och är ett viktigt steg i att göra dokumenteringen enklare för lärarna. Samtidigt är det tydligt utifrån svaren från lärarna i denna undersökning att de digitala plattformarna ibland är krångliga och att vissa skolledningar/huvudmän använder det digitala verktygen för att tvinga lärarna att dokumentera mer än vad som är nödvändigt.
  • Huvudmännen, skolledningarna, staten och tillviss del även lärarna själva måste se till att lärarna inte överdokumenterar. Överdokumentationen tar värdefull tid från lärarna och har inget värde för verksamheten.
  • Lärarnas administrativa börda måste minskas. Många arbetsuppgifter så som kontakten med föräldrarna när eleverna är frånvarande, upprättandet av telefonlistor, att sprida information om studiedagar och liknande till föräldrar, administration av busskort och annat är sådant som andra personer än lärarna bör genomföra. Lärarnas viktigaste uppgift är undervisningen och administrativa uppgifter som tar tid från lärarnas undervisning och för- och efterarbetet måste minimeras.


För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Pontus Bäckström

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 12.36

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll