Uppdaterad

Hur mycket måste jag ha arbetat för att få ersättning från a-kassan?

Arbetsvillkoret i a-kassan innebär att du måste ha arbetat minst 60 timmar varje månad under en sexmånadersperiod, Länk till annan webbplats. under den tid du varit medlem. Allt arbete kan räknas in i arbetsvillkoret.


För ytterligare information kontakta

Medlemsenheten

08-613 27 00
Mejla