Kan jag som student vara med i a-kassan?

Visst kan du vara med! Du kan som huvudregel inte få a-kassa när du studerar, men för att kunna få inkomstrelaterad ersättning när du har avslutat studierna måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor.

Medlemsvillkoret innebär att du ska ha betalat avgift till a-kassan i minst 12 månader – och det kan du göra under studietiden. Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 60 timmar i månaden i 6 månader eller mer under det senaste året. Länk till annan webbplats. Om du är 25 år eller äldre när du avslutar studierna får studietiden ”hoppas över” så att du kan lägga ihop olika arbetsperioder – till exempel om du sommarjobbat. Det gäller också om du arbetat heltid i minst fem månader före studierna. Sjukdom och föräldra­ledighet på heltid är andra exempel på tid som får hoppas över.