När får jag ersättning från inkomst­försäkringen?

Ersättning betalas ut när ersättning från a-kassa betalas ut.