Uppdaterad

Vad är överhoppningsbar tid i a-kassan?

Har du studerat på heltid kan denna tid vara överhoppningsbar. Du kan då tillgodoräkna dig det arbete du utförde före studierna. Det här gäller också dig som varit arbets­oförmögen. Dock får den överhoppningsbara tiden inte överstiga fem år.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla