Vad är överhoppningsbar tid?

Har du studerat på heltid kan denna tid vara överhoppningsbar. Du kan då tillgodoräkna dig det arbete du utförde före studierna. Det här gäller också dig som varit arbets­oförmögen. Dock får den överhoppningsbara tiden inte överstiga fem år.