Uppdaterad

Finns det några regler för hur det ska gå till vid en omplacering?

– Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket i samband med övertalighet och omorganisation. I samband med det förhandlar man också om vilka som ska förflyttas. Ibland förhandlar vi fram en överenskommelse som rakt av innebär att arbetsgivaren ska följa LAS, lagen om anställningsskydd, turordningsregler, sist in först ut. Annars behöver inte arbetsgivaren ta hänsyn till turordning vid förflyttning. Det är bra att facket och arbetsgivaren gör upp spelreglerna för hur det ska gå till, så att de anställda och arbetsgivarrepresentanter vet vad som gäller. Annars finns det en risk att det blir godtyckligt från arbetsgivarens sida, om vem som ska förflyttas. Det kan leda till osäkerhet på arbetsplatsen där anställda riskerar att bli sjukskrivna på grund av negativ stress.

– Ibland kan det vara så att en lärare får byta skola för att rädda jobb till en annan lärare. Genom att flytta runt individer kan man skapa utrymme för fler tjänster. Som fackförbund måste vi tänka på kollektivet, det bästa för så många som möjligt, och inte bara se till den enskilda individen.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla