Uppdaterad

Har jag rätt att få en tjänst på en annan skola, om skolan jag jobbar på behöver skära ner på tjänster?

Arbetsgivaren ska, när arbetsbrist uppstår, göra allt som rimligen kan begäras för att undvika att någon måste sägas upp. Det är vanligt att arbetsgivaren – i synnerhet om det rör sig om en kommun – har flera skolor inom sin organisation. Innan arbetsgivaren kan säga upp någon på grund av arbetsbrist måste man konstatera att det inte går att lösa situationen genom flytt av lärare mellan skolorna.

När det finns för många lärare på en skola och ledigt underlag på en annan, är det är viktigt att känna till att det inte finns någon reglering i lag som säger vem av lärarna som ska komma ifråga. Reglerna i LAS om ”sist in först ut” är tillämpliga först när situationen inte har gått att lösa genom byte av skola för en eller flera lärare. Dock kan arbetsgivaren och facket ha förhandlat fram lokala riktlinjer där man gjort upp om spelreglerna. Arbetsgivaren ska också förhandla med facket om vem eller vilka lärare som ska byta skola.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla