Uppdaterad

Jag får ofta ont i huvudet när jag sitter vid datorn på jobbet och börjar tro att jag behöver glasögon.
Är det något jag kan kräva att få från jobbet?

Regler kring glasögon för arbete vid bildskärm, så kallade terminalglasögon, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:5 Länk till annan webbplats.. Dessa regler innebär i korthet att om du normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm ska arbetsgivaren se till att du genomgår synundersökning.

Om synundersökningen visar att du behöver särskilda glasögon för bildskärmsarbetet, ska arbetsgivaren tillhandahålla sådana utan kostnad för dig. Just huvudvärk vid bildskärmsarbete är vanligt och är en anledning att tala med din arbetsgivare om att få en synundersökning.

I samma föreskrifter tas även vikten av god belysning, allmänna synförhållanden samt frånvaro av reflexer från den omgivande miljön vid bildskärmsarbete upp. Du kan hitta föreskrifterna på av.se.

Vid dator- och bildskärmsarbete är det dessutom viktigt att ta en paus då och då. På så vis kan man förebygga eller minska besvär i nacke, skuldror och armar, som även de kan leda till huvudvärk.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla