Uppdaterad

Hur fungerar företrädesrätten om jag har blivit uppsagd?

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under den senaste treårsperioden har du företrädesrätt till återanställning, förutsatt att du som arbetstagare har anmält anspråk på företrädesrätt. Det gör du genom att skriftligen meddela din arbetsgivare detta. Ofta har arbetsgivaren färdiga blanketter för detta som man bara behöver fylla i. Finns inte det och du känner dig osäker på formuleringen kan du kontakta ditt LR-ombud.

För visstidsanställda börjar företrädesrätten till återanställning gälla från det att beskedet om att anställningen inte kommer att fortsätta lämnas. För tillsvidareanställda börjar företrädesrätten gälla från det att uppsägningsbeskedet lämnas.

Företrädesrätten fortsätter att gälla till nio månader har förflutit från den dag anställningen upphörde. Det innebär att om det uppstår en vakans hos arbetsgivaren så ska den uppsagde först erbjudas tjänsten, innan man anställer någon annan. Om man i det fallet avvisar ett skäligt erbjudande, förlorar man dock sin företrädesrätt.

För att få företräde till tjänst som lärare krävs det att du har rätt behörighet/legitimation.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla