Uppdaterad

Hur har den här situationen uppkommit där arbetsgivarföreträdare för kommuner försöker få lärare att jobba, under coronapandemin, inom exempelvis äldreomsorgen — är inte Lärarnas Riksförbund överens med arbetsgivaren om vad som gäller?

Det har tyvärr visat sig att SKR har gått ut med rådgivning till kommuner och regioner baserad på en tolkning av gällande kollektivavtal som vi inte delar. Skrivningarna i avtalet är gamla, men arbetsgivarens tolkning är ny och inte förankrad med oss. Vi har tagit upp frågan med SKR eftersom vi inte tycker att detta är rätt tidpunkt för arbetsrättsliga dispyter. Vår förhoppning är att frågan inte behöver ställas på sin spets. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att lärare kommer att ställa upp frivilligt så långt bara möjligt är.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla