Uppdaterad

Hur kan LR hjälpa mig om jag har fått besked om uppsägning av min arbetsgivare?

Handlar det om uppsägning på grund av arbetsbrist går vi in och kontrollerar att det finns sakliga skäl för uppsägningen. Kanske går det att omorganisera eller omplacera på ett sådant sätt att en uppsägning inte är nödvändig.

Om en uppsägning trots allt är oundviklig verkar vi för att allt ska gå rätt till enligt gällande lagar och avtal, så att det inte blir godtyckligt vem som drabbas av uppsägningen. Dessutom har vi koll på om det finns omställningsavtal som kan bli en värdefull hjälp för den drabbade, om uppsägningen trots allt är ett faktum.

Kortfattat kan man säga att man som medarbetare står väldigt ensam och sårbar om man inte har ett fackligt stöd i den här processen. Det fackliga stödet är, om möjligt, ännu mer ovärderligt om det handlar om uppsägning på grund av personliga skäl.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla