Uppdaterad

Hur kan man öka möjligheterna att få den kompetensutveckling som man själv tycker att man behöver?

Lyft det med din arbetsgivare, till exempel under ert medarbetarsamtal. Var väl förberedd så att du kan argumentera för vilken skillnad den kompetensutveckling du föreslår kommer att göra för dig och/eller verksamheten. Det är ofta bra om du kan koppla dina egna utvecklingsbehov till verksamheten. Det är likväl arbetsgivaren som till sist beslutar om du får lov att gå på den specifika kursen/kompetensutvecklingen du önskar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla