Uppdaterad

Jag är orolig för coronasmittspridning när vi på skolan har många elever samlade. Vad gör Lärarnas Riksförbund?

Lärarnas Riksförbund tar den uppkomna situationen på allra största allvar. Hela samhället befinner sig i en extra ordinär situation som kräver att alla tar sitt ansvar. Både privat och på arbetsplatsen.

På nationell nivå sker kontakter, med påtalande av viktiga frågor direkt från Lärarnas Riksförbund och indirekt via Saco, med företrädare för regeringen. Våra ombud jobbar hela tiden nu med riskbedömningar och agerande med riskminskande åtgärder.

Just nu är det viktigare än någonsin att lärarna finns tillgängliga för sina elever och upprätthåller undervisningen så gott det går. Lärarkåren är och har en ytterst viktig samhällsfunktion. Detta ställer krav, inte minst på skolans huvudmän som måste göra allt för att bidra till en så bra och funktionsduglig arbetsmiljö som möjligt. Både för lärare och elever.

Rektor eller annan huvudman måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin personal och smittriskminskande åtgärder ska vidtas. Det kan exempelvis handla om att glesa ut platserna i klassrummen, säkerställa att handtvätt finns lättillgängligt eller att lägga om scheman så att det blir lättare att hålla personligt avstånd genom att färre personer än normalt samtidigt vistas i exempelvis rasthallar, matsalar och personalrum. Det kan också innebära att kartlägga och komma med speciallösningar för de som befinner sig i riskgrupp.

Från Lärarnas Riksförbunds håll gör vi allt för att stödja förbundets medlemmar och ombud i den uppkomna coronasituationen. Myndighetens råd är i nuläget att jobba hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med arbetsgivaren. Dock kan de flesta lärare i grundskolan i nuläget inte kan ges möjlighet till distansarbete. Däremot uppmanas ombud att ha en tät kontakt med rektor eller annan huvudman, att tillsammans göra riskbedömningar och komma med förslag till riskminskande åtgärder. Ytterst har arbetsgivaren arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och ska fatta beslut i frågor kopplade till detta.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla