Uppdaterad

Jag har en provanställning på en friskola. Nu vill arbetsgivaren avsluta den i förtid. Vad gäller då?

Enligt Lagen om anställningsskydd kan en provanställning avbrytas med två veckors varsel. Arbetsgivaren ska då varsla den anställda samt den fackliga organisationen som har rätt att begära överläggning i frågan.

Även kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om provanställningar, och hur de avslutas.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla