Jag har en provanställning på en friskola. Nu vill arbetsgivaren avsluta den i förtid. Vad gäller då?

Enligt Lagen om anställningsskydd kan en provanställning avbrytas med två veckors varsel. Arbetsgivaren ska då varsla den anställda samt den fackliga organisationen som har rätt att begära överläggning i frågan.

Även kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om provanställningar, och hur de avslutas.