Uppdaterad

Jag har hört att man kan få träningskort av arbetsgivaren. Har jag rätt till det?

Det beror på. Många arbetsgivare har en friskvårdspeng eller liknande som en förmån för sina anställda, som den enskilde kan använda till exempelvis ett träningskort.

Det finns inget som tvingar en arbetsgivare att erbjuda friskvårdsbidrag, som Skatteverket kallar det, men arbetsgivaren har däremot ett generellt ansvar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Det är billigare att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och dålig hälsa än att stå inför ökande sjukskrivningstal. Det finns därför mycket som talar för att arbetsgivare borde satsa på ett hälsofrämjande arbete via aktiva åtgärder för sina anställda. Dessa aktiva åtgärder är sådant som stimulerar en person till egna hälsobefrämjande insatser, och kan innefatta till exempel friskvårdstimme eller gymkort. På Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du se vilka motions- och friskvårdsaktiviteter som arbetsgivare kan erbjuda skattefritt.

I de fall arbetsgivaren erbjuder friskvårdsbidrag ska det vara samma regelverk för alla anställda och ingå som en naturlig del av anställningen. Kostnaden för detta ska ligga inom personalbudgeten.

Om din arbetsgivare inte erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme kan det vara en fråga som din LR-förening lokalt kanske kan hjälpa dig att driva. Kontaktuppgifter till din förening hittar du här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla