Uppdaterad

Jag har varit anställd på vik hos samma arbetsgivare i snart tre år. När har jag rätt till en tillsvidaretjänst?

Exempel: Jag har varit anställd hos samma arbetsgivare i snart tre år. Först på ett vikariat i 1,5 år, och nu allmän visstidsanställning i drygt 1 år. När har jag rätt till en tillsvidareanställning?

Den 1 maj 2016 ändrades konverteringsreglerna i lagen om anställningsskydd. Lagändringen innebär att en ny konverteringsregel införs i lagen. Sedan tidigare gäller att en vikariats- respektive allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter sammanlagd vikariats- respektive allmän visstidsanställningstid i mer än två år under en femårsperiod.

Den nya regeln innebär att en allmän visstidsanställning omvandlas till en tillsvidareanställning, om arbetstagaren har varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år och då haft på varandra följande allmänna visstidsanställningar, vikariat eller säsongsanställningar.

Med att anställningarna ska ha följt på varandra avses att det inte har passerat mer än sex månader mellan att en anställning avslutats och en ny påbörjats. Har mer än sex månader passerat bryts således denna "kedja".

Andra tidsbegränsade anställningar än allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning ska inte beaktas vid tillämpningen av den nya konverteringsregeln.

Bara allmänna visstidsanställningar kan konverteras enligt den nya bestämmelsen. De förutsättningar som enligt LAS gäller för när vikariat ska övergå till en tillsvidareanställning påverkas inte.
Ytterligare en förutsättning är att du är behörig enligt Skollagen.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla