Uppdaterad

Jag tar snart examen och ska genomgå en introduktionsperiod för att få min legitimation. Hur ska min anställning se ut då?

I LAS finns de tidsbegränsade anställningarna vikariat och allmän visstidsanställning som kan tillämpas under introduktionsperioden.

I det kommunala avtalet finns en så kallad legitimationsgrundande anställning. Under en sådan anställning anställs läraren för begränsad tid och högst ett år i sänder. Vid behov kan arbetsgivaren besluta om förlängning av anställningen. Detta kan bli aktuellt om läraren arbetar deltid eller varit frånvarande på grund av till exempel föräldraledighet eller sjukdom. Förlängning kan också bli aktuell med anledning av dröjsmål med Skolverkets utfärdande av legitimation.

Anställningen kan sägas upp av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren med en månads uppsägningstid. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp krävs att saklig grund föreligger enligt LAS.

I likhet med vad som gäller för läkarnas AT-tjänstgöring får anställningstid enligt denna reglering inte tillgodoräknas vid övergång till tillsvidareanställning enligt LAS eller AB. Den ger heller inte företrädesrätt till återanställning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla