Uppdaterad

Jag vill säga upp min tillsvidareanställning. Hur lång är min uppsägningstid?

Uppsägningstiden regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) och i ditt kollektivavtal. I LAS är uppsägningstiden minst en månad, men du måste med andra ord även kontrollera vilket kollektivavtal som gäller på din skola.

I det kommunala avtalet är uppsägningstiden tre månader om du har varit sammanhängande anställd i minst ett år och själv säger upp dig. Självklart kan du säga upp dig tidigare än tre månader innan det datum du vill sluta. Skriv i så fall i din uppsägning viket datum du vill avsluta din anställning.

Ibland går det även att komma överens om kortare uppsägningstid än vad som står i ditt avtal. Se till att du i så fall får den överenskommelsen dokumenterad i exempelvis ett mail från din rektor.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla