Kan arbetsgivaren anvisa mig att arbeta i helt andra verksamheter under coronapandemin, till exempel i äldreomsorgen?

Lärarnas Riksförbunds bestämda uppfattning är att lärare ska användas för undervisning, det vill säga inom skolans verksamhetsområde. Om arbetsgivaren har behov av personal inom andra verksamheter ska detta bygga på en frivillig överenskommelse. Om du utan sådan överenskommelse skulle bli anvisad att arbeta i annan verksamhet ska du omgående kontakta förbundet – i första hand Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du måste dock utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.

I ett läge där Krislägesavtalet länk till annan webbplatshar aktiverats (ej aktiverat för lärare eller annan skolpersonal någonstans i Sverige per den 8 mars 2021) gäller däremot speciella regler om arbetsskyldighet, arbetstid och lön. I ett sådant fall ska dock arbetsgivaren vara tydlig med att du omfattas av just Krislägesavtalet. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud om du känner dig osäker om vad som gäller.